Loading...

Saturday, June 14, 2008

ਨਿੰਦਉ ਨਿੰਦਉ ਮੋ ਕਉ ਲੋਗੁ ਨਿੰਦਉ ॥

Waheguru Ji Ka Kahalsa,
Waheguru Ji Ki Fateh

We were (Most of us), who brought up in Sikhism atmosphere, were taught that there are 5 bad habits or vices from which we should refrain at any cost and these five bad habits are kaam, karodh, lobh, moh, ahnkar… and we daily pray in our ardaas that “hey Almighty please save us from these five vices”..
Recitation and listening to that prayer become so mechanical that we set our mind on these vices only and feel guilty when any of the habit happen to occurs within us and we again pray “waheguru ji, Kaam, Krodh, Lobh Moh & Ahenkaar to baachana….”
And set our mind that Guru Ji asked us to stay away from only these five vices…
Then time comes, when we recite Sukhmani sahib and come to know that “Sant Ki Ninda” is another thing, from which we should refrain of as Bani says

ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਮਹਾ ਅਤਤਾਈ ॥
The slanderer of the Saint is the worst evil-doer.
ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਖਿਨੁ ਟਿਕਨੁ ਨ ਪਾਈ ॥
The slanderer of the Saint has not even a moment's rest.
ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ ॥
The slanderer of the Saint is a brutal butcher.
ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਪਰਮੇਸੁਰਿ ਮਾਰਾ ॥
The slanderer of the Saint is cursed by the Transcendent Lord.
ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨੁ ॥
The slanderer of the Saint has no kingdom.
ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਦੁਖੀਆ ਅਰੁ ਦੀਨੁ ॥
The slanderer of the Saint becomes miserable and poor.
ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਰਬ ਰੋਗ ॥
The slanderer of the Saint contracts all diseases.
ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ ॥
The slanderer of the Saint is forever separated.
ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮਹਿ ਦੋਖੁ ॥
To slander a Saint is the worst sin of sins.
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਉਸ ਕਾ ਭੀ ਹੋਇ ਮੋਖੁ ॥੩॥
O Nanak, if it pleases the Saint, then even this one may be liberated. ||3||

Again our elders limit us to refrain from “Sant ki Ninda” and keep on telling us in many occasion that do not slanders any sant and baba ji, even if you feel these baba or sants are not genuine….

We entirely forget that our Guru Ji asked us to refrain from any type of slanders to anyone and in many places in gurubani, Guru Ji reminds us…

ਗਉੜੀ ॥ गउड़ी ॥ Gauree:
ਨਿੰਦਉ ਨਿੰਦਉ ਮੋ ਕਉ ਲੋਗੁ ਨਿੰਦਉ ॥ निंदउ निंदउ मो कउ लोगु निंदउ ॥ Slander me, slander me - go ahead, people, and slander me.
ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕਉ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ ॥ निंदा जन कउ खरी पिआरी ॥ Slander is pleasing to the Lord's humble servant.
ਨਿੰਦਾ ਬਾਪੁ ਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ निंदा बापु निंदा महतारी ॥१॥ रहाउ ॥ Slander is my father, slander is my mother. ||1||Pause||
ਨਿੰਦਾ ਹੋਇ ਤ ਬੈਕੁੰਠਿ ਜਾਈਐ ॥ निंदा होइ त बैकुंठि जाईऐ ॥ If I am slandered, I go to heaven;
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਮਨਹਿ ਬਸਾਈਐ ॥ नामु पदारथु मनहि बसाईऐ ॥ the wealth of the Naam, the Name of the Lord, abides within my mind.
ਰਿਦੈ ਸੁਧ ਜਉ ਨਿੰਦਾ ਹੋਇ ॥ रिदै सुध जउ निंदा होइ ॥ If my heart is pure, and I am slandered,
ਹਮਰੇ ਕਪਰੇ ਨਿੰਦਕੁ ਧੋਇ ॥੧॥ हमरे कपरे निंदकु धोइ ॥१॥ then the slanderer washes my clothes. ||1||
ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸੁ ਹਮਰਾ ਮੀਤੁ ॥ निंदा करै सु हमरा मीतु ॥ One who slanders me is my friend;
ਨਿੰਦਕ ਮਾਹਿ ਹਮਾਰਾ ਚੀਤੁ ॥ निंदक माहि हमारा चीतु ॥ the slanderer is in my thoughts.
ਨਿੰਦਕੁ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਰੈ ॥ निंदकु सो जो निंदा होरै ॥ The slanderer is the one who prevents me from being slandered.
ਹਮਰਾ ਜੀਵਨੁ ਨਿੰਦਕੁ ਲੋਰੈ ॥੨॥ हमरा जीवनु निंदकु लोरै ॥२॥ The slanderer wishes me long life. ||2||
ਨਿੰਦਾ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ॥ निंदा हमरी प्रेम पिआरु ॥ I have love and affection for the slanderer.
ਨਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕਰੈ ਉਧਾਰੁ ॥ निंदा हमरा करै उधारु ॥ Slander is my salvation.
ਜਨ ਕਬੀਰ ਕਉ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰੁ ॥ जन कबीर कउ निंदा सारु ॥ Slander is the best thing for servant Kabeer.
ਨਿੰਦਕੁ ਡੂਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰਿ ॥੩॥੨੦॥੭੧॥ निंदकु डूबा हम उतरे पारि ॥३॥२०॥७१॥ The slanderer is drowned, while I am carried across. ||3||20||71||

But unfortunately, we find that our community in particular including our elders, peers, religious leaders and all are HIGHLY engross in slandering… you can find in all forms … mother in law & daughter in law then relatives Vs. Relatives, Neighbors Vs. Neighbors, Gurudwara committees members.. And list is countless.. Most of the time we keep our self busy in doing some or other kind of “ninda” of others
I was shocked to see one video where one group in hazzoori of Sri Guru Granth Sahib.. we discussing and supporting “dasam granth” with many leading knowledgeable gursikh (I Wish some one can provide link for that video) and slandering Prof. Darshan Singh Khalsa openly and when one speaker was speaking in favor of dasam granth by giving some very good examples from dasam granth but not saying any word about Prof. Sahib, then one organizer stood up and came to him and said in his ear(which is quite laudable ) that “ arre darshan singh baare kuch bolo “ (say something about darshan singh) and those all gathering are of knowledgeable gursikhs…

ਆਪਿ ਨ ਦੇਹਿ ਚੁਰੂ ਭਰਿ ਪਾਨੀ ॥
They do not offer even a handful of water,
ਤਿਹ ਨਿੰਦਹਿ ਜਿਹ ਗੰਗਾ ਆਨੀ ॥੨॥
while they slander the one who brought forth the Ganges. ||2||

So we should awake now and propagate guruji message that …..
Slandering, in any form and to any one is categorically advised to refrain from..

Bhul Chuk Di Khima....

Disclaimer:- During the gossips, many times i myself start slandering.. Guru Ji bless me and all of us so that we can spend gossip time or slandering time in Gurmat vichar with family, friends and community.
Because of excess slandering(among members, another religion, dasam granth etc.) in our cyber community like orkut's sikhism and sikh community, now many person dont feel like visiting those sites.

hit tracker
website counter